Đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước với Deloitte Việt Nam

2448 Lượt xem
Cập nhật 13/01/2016
Nguồn tin:
Chiều ngày 03/12/2015, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên và bà Hà Thị Thu Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa KTNN và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Vạn - Ủy viên TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); đại diện lãnh đạo: KTNN chuyên ngành VII, một số đơn vị trực thuộc của KTNN, Deloitte Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết, Thỏa thuận hợp tác giữa KTNN và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam năm 2013 đã cụ thể hóa thiện chí và quyết tâm hợp tác của hai Bên thông qua các hoạt động phối hợp và hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán như: Quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng theo Hiệp ước Basel; Đánh giá rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Phương pháp kiểm toán trên cơ sở rủi ro đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng; Đánh giá các thủ tục kiểm soát chung về công nghệ thông tin; Kiểm toán các thủ tục kiểm soát ứng dụng công nghệ thông tin. “Qua gần 2 năm phối hợp, sự hợp tác giữa hai bên bước đầu thu được những thành quả đáng ghi nhận. Deloitte Việt Nam đã tích cực hỗ trợ KTNN trong việc: Đổi mới phương pháp tiếp cận kiểm toán lĩnh vực tài chính ngân hàng, ứng dụng CNTT hỗ trợ hoạt động kiểm toán; Đào tạo năng lực đội ngũ kiểm toán viên, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, và công tác khảo sát lập KHKT.” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Với mục đích đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong mối quan hệ hợp tác giữa hai Bên, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân, tìm ra những giải pháp, phương hướng khắc phục, nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ mong muốn sẽ nhận được những ý kiến trao đổi thẳng thắn, xây dựng và đột phá của các đại biểu, đưa ra những giải pháp thiết thực, nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa 2 Cơ quan, nâng mối quan hệ hợp tác giữa KTNN và Deloitte Việt Nam lên một tầm cao mới.

Báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa KTNN và Deloitte Việt Nam, ông Phạm Thanh Sơn – Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII cho biết, qua 02 năm triển khai hợp tác với Công ty Deloitte Việt Nam, KTNN chuyên ngành VII đã áp dụng thành công các nội dung chủ yếu về phương pháp xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT), mẫu hồ sơ KHKT Ngân hàng thương mại (NHTM) cho 03 cuộc kiểm toán tại NHTM bao gồm NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB); NHTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) và NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 100% đội ngũ KTV chuyên ngành đã được tiếp cận thực hiện phương pháp kiểm toán quốc tế, dựa trên cơ sở trọng yếu, rủi ro và thực hiện kiểm toán đánh giá chuyên sâu hơn một số khoản mục và hoạt động phức tạp của NHTM như: Tín dụng, kinh doanh vốn, kinh doanh ngoại tệ... Các KTV đã được tiếp cận tìm hiểu hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), hệ thống kiểm soát CNTT, hiểu được tổng quan mô hình đặc thù CNTT của NHTM và tiến hành thực hiện kiểm toán trong môi trường CNTT. Kết quả áp dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán đã hỗ trợ nâng cao kết quả kiểm toán và chất lượng kiểm toán tại các đoàn kiểm toán.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế chưa thực hiện được trong quá trình hợp tác giữa KTNN và Deloitte Việt Nam, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất về việc mời chuyên gia kiểm toán của Deloitte về các lĩnh vực báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán CNTT tham gia vào một số cuộc kiểm toán tại NHTM cũng như về công tác kiểm toán trong môi trường CNTT của KTNN... để nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa hai Bên trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo hai Cơ quan đã tập trung thảo luận về các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Thỏa thuận hợp tác như: Công tác hỗ trợ các kiểm toán viên độc lập tham gia các cuộc kiểm toán của KTNN; Kiểm toán, kiểm soát trong môi trường CNTT; Áp dụng thực tế phương pháp và nội dung mẫu biểu KHKT đối với cuộc kiểm toán tại các NHTM... đồng thời đề ra những giải pháp để phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa 2 Bên trong thời gian tới.

Dự kiến trong năm 2016, Deloitte Việt Nam sẽ hỗ trợ KTNN trong việc xây dựng chương trình kiểm toán mẫu NHTM theo chuẩn mực; mở rộng phạm vi hợp tác giữa Công ty Deloitte Việt Nam với một số đơn vị trực thuộc của KTNN...

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt cho lãnh đạo KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ sự trân trọng đối với giúp đỡ, hỗ trợ của Deloitte Việt Nam đối với KTNN trong 2 năm qua. Tổng Kiểm toán nhà nước cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chặt chẽ của Deloitte Việt Nam trong thời gian tới thông qua việc tiếp tục ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bên. Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Công ty Deloitte Việt Nam nghiên cứu, hỗ trợ KTNN, mở rộng phạm vi hợp tác, phối hợp với một đơn vị khác của KTNN, ngoài KTNN chuyên ngành VII.

Tổng Kiểm toán nhà nước giao KTNN chuyên ngành VII phối hợp với Vụ Chế độ & Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Tổng hợp, Trung tâm Tin học tổ chức rà soát, đánh giá thực tiễn kết quả áp dụng KHKT mẫu đối với NHTM để bổ sung hoàn thiện phù hợp với hoạt động kiểm toán của KTNN, đảm bảo đúng yêu cầu chuẩn mực, nâng cao chất lượng kiểm toán; Thành lập nhóm nghiên cứu của KTNN chuyên ngành VII phối hợp với Deloitte Việt Nam xây dựng nội dung về kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị Deloitt Việt Nam tiếp tục phối hợp với KTNN trong việc hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng; đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro cũng như hỗ trợ KTNN về công tác đào tạo liên quan đến nội dung về kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin./.
Tin khác